Wednesday, December 2, 2009

Гэрлэх ёслол

Францын гэрлэх ёслол нь мэдээж японтой адилгүй. Юуны өмнө Францад бол зуучлалын гэрлэлт огт байхгүй. Ихэнхдээ хайр сэтгэл юм. 7 жилийн өмнөх эгчийн гэрлэлтийн тухай ярьцгаая. Эгчийн гэрлэлт бол гэр бүлийн хувьд баяртай гайхамшигтай явдал
болсон. Бид бүгд баярлаж м
аш сайхан хуримыг хийсэн. Би эгч шигээ хурим хиинэ гэж боддог.

No comments:

Post a Comment