Wednesday, December 2, 2009

80 насны төрсөн өдөр

Япох эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалт нь 80 нас хүрдэг юм. 80 нас хүрсэн ч эрүүл, гэгэлэг амьдарч байгаа хүн олон байгаа юм. Одоо Америкт амьдарч байгаа миний эмээ ч энэ жилийн 5 сард 80 насны төрсөн өдрөө тэмдэглэнэ. Эмээ маанв 14 насандаа гэрлэж, 12 хүүхдийг өсгөж одоо 35 ачтай. Манайх Филиппинд амьдардаг. Энд өнөр өтгөн гэр бүл маш олон байгаа.

No comments:

Post a Comment