Wednesday, December 2, 2009

Бизнес эрхзүй

Бизнесийн талаарх эрхзүйн ойлголтын агуулга нь ашгийн төлөөх үйл ажиллагаа юм.Бизнес гэдэг үг нь аж ахуйн үйл ажиллагааг эрхлэх арга ухаан онол сэтгэлгээний агуулгыг илэрхийлж буй дэлхий нийтийн нэр томъёо юм.Бизнес гэдэг нь аж ахуйг үр ашигтай эрхлэх гэсэн утга бүхий Англи гаралтай үг юм.

No comments:

Post a Comment