Wednesday, December 2, 2009

Анхны цагийн ажил

Өнгөрсөн 7 хоногийн бүтэнсайн өдөр би найзынхаа гэрт цагийн ажил хийсэн. Найзын маань гэр тортны дэлгүүр юм. Дэлгүүрийн дотор жижиг кафе ч бас бий. Найзын маань аав болон ээж нь тортыг хийж эгч нь зардаг. Би үнэндээ тортонд их дуртай болохоор энд ажиллах болсон. Харих үед нйазын маань ээж 5 ширхэг тортыг хайрцганд хийж өгсөн. Би тортоо маш нандигнан тэврээд  гэртээ харисан.

No comments:

Post a Comment