Wednesday, December 9, 2009

Амьдралын үүсэл1

Тэр үед нар одоогиинхаас илүү хурц гэрэлтэн цацраг эрчим хүчний хүчтэй их булаг болж байна. Дэлхий дээрх амьдрал үүсэх анхны алхамнь амьгүй молекулаас амьд молекул үүсэх биологийн биш нийлэгжил байна. Америкийн химич С.Фокс, К.Дозе нар балар эртний дэлхий дээр байсан тийм нөхцөлд биологийн биш нийлэгжилээр уураг шиг бодис үүсэж болохыг тогтоожээ. Дэлхий дээрх амьдралын хоёр дахь алхам нь амьд бодис төрөх үзэгдэл байв. Академич А.И.Опарины үзлээр бол үлэмж молекулд бодис бүхэн өөрөө өтгөрч коацерват үүсгэх чадвартай байдаг аж.

No comments:

Post a Comment