Wednesday, December 9, 2009

Амьдралын үүсэл3

Молекул өөрийгөө нөхөн төлжүүлэх чадвартай болсон үзэгдэл юм. Өөрөө өөрөөгий бүтээдэг анхны молекул нь энгийн полинуклеотид байсан бололтой. Молекулд бүтэц найрлагаараа түүнтэй ижил өөр молекул угсрах нь зөвхөн амьд тогтолцоонд байдаг хэв загвараар нийлэгжих, химийн нийлэгжилийн цоо шинэ хэлбэр үүсэх учиртай байна. Полинуклеотид молекул өөрийгөө нөхөн төлжүүлэх үйл явцад заримдаа алдаа гарч зарим шинэ молекул нь их молекулын хуулбар байдаггүй тохиолдол гардаг.

Амьдралын эволюцийн зам дахь нэг том алхам нь автотроф амьгүй бодисоор хооллолт үүссэн үзэгдэл юм. Амьд бодисын нөөц байнга багасаж байсан учир амьд биет орчин тойрныхоо энгийн амьгүй нэгдлүүдээс бие даан амьд бодис ниилэгжүүлэх чадвартай болжээ энэ нийлэгжилд шаардлагтай эрчим хүчийг амьд бие эсэлдүүлэх ангижруулах зэрэг хялбархан химийн урвалаар гаргах болов. Ингэж зарим нянд эрчим хүчний эх үүсвээр болж байгаа хемосинтез үүсчээ.

No comments:

Post a Comment