Wednesday, December 9, 2009

Хөгжилийн эдийн засаг бие даалт

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ ДЭМЖИХЭД МӨНГӨ,
ЗЭЭЛИЙН БОДЛОГЫН ҮҮРЭГ


Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлын талаархи бага хуралд оролцож байгаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг дамжуулахын зэрэгцээ энэхүү хурлыг зохион байгуулж, илтгэл тавих боломж олгосон Монгол Улсын Их Хурал, Үндэсний аюулгүй байдлын Зөвлөлд талархал илэрхийлж байна. Энэхүү хурал нь эдийн засгийн хөгжил, аюулгүй байдлын талаархи тулгамдсан асуудлуудыг бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэгчдээр хязгаарлахгүйгээр улс төрчид, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, төрийн өмчит болон хувийн хэвшлийн төлөөлөгчид, эрдэмтэн судлаачдыг оролцуулан хэлэлцүүлж байгаагаараа онцлог бөгөөд цаг үеэ олсон чухал ач холбогдолтой болж байна.

No comments:

Post a Comment