Wednesday, December 9, 2009

ЗЭЭЛИЙН БОДЛОГ3

Гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч нар тухайн улсад хөрөнгө оруулалт хийхдээ улс төр, эдийн засгийн тогтвортой таатай нөхцөл байдал байгаа эсэхийг тэргүүн ээлжинд авч үздэг. Гэтэл манай улс төрийн намууд эдийн засгийн чухал асуудлуудыг урт удаан хугацаанд тогтвортой хэрэгжүүлэх шаардлагатайг мэдсээрбайж бие биенээ буруутгах, муулж үгүйсгэх талаас нь ханддагаас гадаад талд бодлогын чанартай асуудлууд ямар улс төрийн хүчин засгийн эрхэнд гарахаас хамааран байнга өөрчлөгдөх юм байна гэсэн ойлголтыг төрүүлж хөрөнгө оруулагчдыг өөрсдөөсөө түлхэн үргээхэд хүргэж байна.

No comments:

Post a Comment