Wednesday, December 9, 2009

ЗЭЭЛИЙН БОДЛОГ7

Иймээс биржийн индекс эдийн засгийн гол үзүүлэлт болон мөнгөний бодлогод хэрэглэгдэж чадахгүй хэдэн жил өнгөрч байна. Хувьцаа эзэмшигчид нэг тэрбум гаруй төгрөгөө хөрөнгийн биржээс одоо болтол авч чадаагүй хэвээр байна. Харин хөрөнгийн биржийн хувьд нааштай гэж хэлж болох Барилга корпорацийн "Шинэ Зуун" бондын арилжаа нь компаниудын хувьд санхүүжилтийн эх үүсвэрээ хөрөнгийн зах зээлээс олж авах анхны алхам болов. Энэ нь үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зөвхөн банкны зээлээр санхүүжилтийн эх үүсвэр хайх шаардлагагүй, хөрөнгийн биржээр дамжуулан хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр хуримтлуулах боломжтойг харууллаа.

No comments:

Post a Comment