Wednesday, December 9, 2009

Дэлхий дээрх амьдалын хөгжлийн түүх

Дэлхий, түүний амьдралын түүхийг олон галавуудыг багтаасан хэдэн эринд хуваадаг. Амьдрал анх 3.5 тэрбум орчим жилийн урьд далайд үүссэнийг шинжлэх ухаан тогтоожээ.

Амьдралын хөгжилийн эхний үе шатууд усны сэрүүхэн орчинд өнгөрөв. Амьд бие барагцаалбал 2-2.5 тэрбум жилийн тэртээ уснаас газарт шилжсин байна.

Ургамалын аймаг уснаас газар дээр анх гарснаас хойших хөгжилийнхөө явцад спороор үржихээс үрээр үржихэд шилжсэн өөр том ароморфоз гарсан. Палеозои эриний төгсгөл перм галавт нүцгэн үрт ургамал ихээхэн хөгжив.

Мезозои эриний эхний хагас ялангуяа юр галавт газарын ургамал дотор нүцгэн үртэн ноёрхсоны дараа нь нүцгэн үртэн далд үртэнээр солигдох шинэ ароморфоз гарав. Газрын нугаламтны дотор шувуу дэлэнтэн ноёрхох байр эзлэв.

No comments:

Post a Comment