Wednesday, December 9, 2009

Хямарлаас гарах2

ОХУ-ын Эдийн засгийн дээд сургуулийн макро эдийн засгийн судалгааны газрын дарга, Оросын Төв банкны дэд ерөнхийлөгч байсан Сергей Алексашенко хэлэхдээ: 4 орон эдийн засгийн хөгжлийн талаар маш их харилцан нөхвөрлөх чанартай байгаа, талууд хамтын ажиллагаагаа эрчимжүүлэх нь өнөөгийн хямралыг даван туулахад алс хэтийн ач холбогдолтой гэж гэжээ.

4 орны удирдагчдын болох гэж байгаа уулзалтын талаар, Оросын шилжилтийн үеийн эдийн засгийн судалгааны газрын мэргэжилтэн Лев фрейнкман хэлэхдээ: энэ нь 4 орны төрийн тэргүүн нарын анхны уулзалт байгаа хэдий ч, уулзалт нь маш чухал бэлэг тэмдгийн чанартай ач холбогдолтой юм гэжээ.

No comments:

Post a Comment