Wednesday, December 9, 2009

Япон улсын виз мэдүүлэх тухай Виз хэрхэн олгох вэ?


Монгол улсын иргэн Япон улсад нэвтрэхдээ тухайн улсын визийг зайлшгүй авсан байх шаардлагатай.
Визийн ярилцлага хийх явцад үндсэн материалаас гадна бусад нэмэлт материал шаардаж болохыг анхаарна уу.

Дипломат болон албан паспорттай иргэн, мөн 16 нас хүртлэх ба 60-аас дээш насны иргэн визийн ярилцаганд ирэхгүй байж болох бөгөөд харин эдгээр иргэдийг төлөөлөн визийн мэдүүлэг өгч болно.


Визийн мэдүүлгийг хүлээн авсан өдрөөс эхлэн ажлын 5 хоногийн дотор хариуг гаргана.
Аялал жуулчлал, урлагийн тоглолт, тэмцээн уралдаан, үзэсгэлэн худалдаа болон бусад шугамаар япон улсад баг хамт олноор зорчих хүсэлтэй виз мэдүүлэгчдийн материалыг доод тал нь 2 долоо хоногийн өмнө хүлээн авах учир дээрх хугацаанаас хоцрохгүйгээр визийг мэдүүлнэ.

Зарим нэгэн шалтгааны улмаас ажлын 5 хоногоос дээш хугацаанд шалгагдах тохиолдол гарч болзошгүй тул та анхаарна уу. Мөн өмнө нь Япон улсад хугацаа хэтрүүлэн хууль бусаар ажиллаж амьдарч байсан, Япон улсын хилээс буцаагдсан болон Монгол улсад ажиллаж амьдарч байгаа гадаадын иргэн тус Элчин сайдын яаманд виз мэдүүлсэн бол тухайн хүний материалыг Япон улсын Гадаад хэргийн яаманд шилжүүлэх бөгөөд хариу ирэхэд энэ тухай консулын албанаас тухайн хүнд мэдэгдэнэ. Энэ тохиолдолд хариуг хэзээ олгохыг тодорхойлох боломжгүйг анхаарна уу.
Тухайн хүний ярилцлага болон бүрдүүлсэн материал дээр үндэслэн шалгасны дүнд виз олгох эсэхийг шийдэх бөгөөд виз олгогдсон тохиолдолд визийн хураамж төлнө.
Виз олгох шалгуур:
Виз мэдүүлэгч нь дор дурдсан үндсэн нөхцлийг ханган, зохих визийг олгох боломжтой гэж шийдвэрлэсэн бол тухайн хүнд виз олгогдоно.
Виз мэдүүлэгч нь хүчинтэй хугацаа бүхий гадаад паспорт болон өөрийн эх орондоо буцаж ирэх баталгаатай эсвэл Япон улсад дахин эргэн орох эрх, статус бүхий баримт баталгаатай байна.
Визийн мэдүүлгийн материал нь визийн мэдүүлэгт тохирох үнэн зөв, тодорхой байна.
Виз мэдүүлэгчийн Япон улсад байх хугацаанд явуулж буй үйл ажиллагаа, байр суурь, байх хугацаа нь Япон улсын Цагаачлалын тухай болон Дүрвэгсдийг хүлээн зөвшөөрөх тухай хуульд заасан Япон улсад байх статус болон байх хугацаатай тохирсон байна.
Богино хугацааны виз:
Ээж аав, ах дүүдээ зочлоход бүрдүүлэх материал:
Гадаад паспорт /хугацаа нь хүчинтэй байх/
Визийн мэдүүлгийн хуудас / Англи болон Япон хэлээр бөглөх/
Мэдүүлгийн хуудсыг Японы ЭСЯ-ны виз олгох хэсэг, ЭСЯ-ны гадаа харуулын албанаас авч болно.
Сүүлийн 6 сарын цээж зураг 1 хувь /4.5*4.5 мм хэмжээтэй, цагаан фоннтой зургийг виз мэдүүлгийн хуудсанд наасан байх/
Урилга: /урилгын загварыг (а, б, в) ЭСЯ-наас авч болно/

а. Батлан даасан бичиг
б. Японд урьж байгаа шалтгааныг тодорхойлсон бичиг
в. Хөтөлбөр /Аялалын маршрут, байрлах хаяг, холбоо барих утас зэрэг/
г. Батлан даагчийн оршин суугаа газрын тодорхойлолт
д. Батлан даагчийн сургуулийн болон ажлын тодорхойлолт
е. Батлан даагчийн гадаад иргэний үнэмлэх буюу сургуулийн үнэмлэх, мөн гадаад паспортын нүүрэн хэсэг, хүчинтэй визийн хуулбар /Гадаад иргэний үнэмлэх нь хэмжээ жижиг тул томруулсан хуулбар байна/Дээрхи материалыг уригч талаас гаргуулах бөгөөд зайлшгүй эх материалаар нь хүлээж авахыг анхаарна уу.Ах дүү, садан төрлөө батлах бичиг баримт /Төрсний гэрчилгээ, мөн эцэг эхийн хуучин иргэний паспорт дээрх хүүхдийн нэрсээр баталж болох ба эдгээр нь боломжгүй бол ИБМУТ-өөс садан төрлөө батлуулсан тодорхойлолт байж болно/
Ажлын буюу сургуулийн тодорхойлолт /Ажил эрхэлдэг буюу сурдаг хүмүүст хамаарагдана/
Хөрөнгийн баталгаа:

а. Виз мэдүүлэгч өөрөө зардлаа бүрэн даах бол:
Банкны хадгаламжийн дэвтэр /виза карттай бол банкнаас хуулгыг авчрах ба эдгээрийг банкны тодорхойлолттой нь хамт хавсарган өгнө/

б. Батлан даагч зардлыг дааж байгаа бол:


Орлогын буюу цалингийн тодорхойлолт/уригч талаас гаргуулна/
Шаардлагатай гэж үзвэл банкны хадгаламжийн дэвтрийн хуулга, эсвэл үлдэгдлийг нь банкаар тодорхойлсон бичиг/уригч талаас гаргуулна/Эмнэлгийн тодорхойлолт /Ах дүү, садан төрлийн хүн нь эмчилгээ оношилгоо, мэс засал хийлгэх, өвчтөн асрах зэрэг зорилгоор явах бол дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлэхээс гадна япон дахь эмнэлгээс тодорхойлолт зайлшгүй шаардлагатай/  Найз нөхөд, танилындаа зочлох буюу хувийн аяллаар зочлоход бүрдүүлэх материал:


Гадаад паспорт /хугацаа нь хүчинтэй байх/
Визийн мэдүүлгийн хуудас / Англи болон Япон хэлээр бөглөх/
Мэдүүлгийн хуудсыг Японы ЭСЯ-ны виз олгох хэсэг, ЭСЯ-ны гадаа харуулын албанаас авч болох бөгөөд эсвэл энэ вэб хуудаснаас татаж авч болно./
Цээж зураг 1 хувь /4.5*4.5 мм хэмжээтэй, цагаан фоннтой, эгц урагшаа харсан зураг байх ба виз мэдүүлгийн хуудсанд наасан байх/
Урилга: /урилгын загварыг (а, б, в) ЭСЯ-наас авч болно/

а. Батлан даасан бичиг
б. Японд урьж байгаа шалтгааныг тодорхойлсон бичиг
в. Хөтөлбөр /Аялалын маршрут, байрлах хаяг, холбоо барих утас зэрэг/
г. Батлан даагчийн оршин суугаа газрын тодорхойлолт
д. Батлан даагчийн сургуулийн болон ажлын тодорхойлолт
е. Батлан даагчийн гадаад иргэний үнэмлэх буюу сургуулийн үнэмлэх, мөн гадаад паспортын нүүрэн хэсэг, хүчинтэй визийн хуулбар /Гадаад иргэний үнэмлэх нь хэмжээ жижиг тул томруулсан хуулбар байна/

Дээрхи материалыг уригч талаас гаргуулах бөгөөд зайлшгүй эх материалаар нь хүлээж авахыг анхаарна уу.Найз нөхөд, танилаа батлах бичиг баримт /фото зураг, захидал зэрэг/
Ажлын буюу сургуулийн тодорхойлолт /Ажил эрхэлдэг буюу сурдаг хүмүүст хамаарагдана/
Хөрөнгийн баталгаа:

а. Виз мэдүүлэгч өөрөө зардлаа бүрэн даах бол:
Банкны хадгаламжийн дэвтэр /виза карттай бол банкнаас хуулгыг авчрах ба эдгээрийг банкны тодорхойлолттой нь хамт хавсарган өгнө/

б. Батлан даагч зардлыг дааж байгаа бол:


Орлогын буюу цалингийн тодорхойлолт/уригч талаас гаргуулна/
Шаардлагатай гэж үзвэл банкны хадгаламжийн дэвтрийн хуулга, эсвэл үлдэгдлийг нь банкаар тодорхойлсон бичиг/уригч талаас гаргуулна/

  Бизнес аялалаар зорчиход бүрдүүлэх материал:


Гадаад паспорт /хугацаа нь хүчинтэй байх/
Визийн мэдүүлгийн хуудас / Англи болон Япон хэлээр бөглөх/
Мэдүүлгийн хуудсыг Японы ЭСЯ-ны виз олгох хэсэг, ЭСЯ-ны гадаа харуулын албанаас авч болох бөгөөд эсвэл энэ вэб хуудаснаас татаж авч болно./
Цээж зураг 1 хувь /4.5*4.5 мм хэмжээтэй, цагаан фоннтой, эгц урагшаа харсан зураг байх ба виз мэдүүлгийн хуудсанд наасан байх/
Урилга: /урилгын загварыг (а, б, в, г) ЭСЯ-наас авч болно/

а. Батлан даасан бичиг
б. Японд урьж байгаа шалтгааныг тодорхойлсон бичиг
в. Хөтөлбөр /Аялалын маршрут, байрлах хаяг, холбоо барих утас зэрэг/
г. Урьж байгаа компаний үйл ажиллагаа, албан ёсны бүртгэлийн тодорхойлолтын хуулбар /法人登記簿謄本又は、・団明書/
д. Орчуулагчийн гадаад иргэний үнэмлэхний хуулбар, орчуулга хийх тодорхойлолт /хэлний мэдлэг дутмагаас япон талаас орчуулагч хөлслөх бол дээрх материал шаардагдана/

Дээрхи материалыг уригч талаас гаргуулах бөгөөд зайлшгүй эх материалаар нь хүлээж авахыг анхаарна уу.Компаний албан ёсны гэрчилгээ /эх хувь/
Компаний тодорхойлолт /компанийн албан бичигт үйл ажиллагааны танилцуулга, бизнес аялалын зорилго зэргийг тодорхойлон бичиж, тамга, гарын үсгээр баталгаажуулна/
Компаний татварын бичиг /харьяалагдах дүүргийн татварын хэлтсээс сүүлийн улирлын татвар төлсөн тодорхойлолт/
Хоёр талын компанийн хооронд байгуулсан гэрээ
Хөрөнгийн баталгаа:

а. Виз мэдүүлэгч компани зардлаа бүрэн даах бол:
Банкны харилцах дансны гүйлгээний хуулга /сүүлийн сарын хуулга байх бөгөөд банкны тодорхойлолттой нь хавсарган өгнө/
  Япон улсаар дайран өнгөрөх визийн мэдүүлэгт бүрдүүлэх материал:

Япон улсаар дайран өнгөрөх визийг Америк улсын визтэй иргэнд олгоно.
Гадаад паспорт /хугацаа нь хүчинтэй байх/
Визийн мэдүүлгийн хуудас / Англи болон Япон хэлээр бөглөх/
Мэдүүлгийн хуудсыг Японы ЭСЯ-ны виз олгох хэсэг, ЭСЯ-ны гадаа харуулын албанаас авч болох бөгөөд эсвэл энэ вэб хуудаснаас татаж авч болно./
Цээж зураг 1 хувь /4.5*4.5 мм хэмжээтэй, цагаан фоннтой, эгц урагшаа харсан зураг байх ба виз мэдүүлгийн хуудсанд наасан байх/
Дайран өнгөрөх онгоцны билет (эх хувь)


  Урт хугацааны визийн  /90 хоногоос дээш/ мэдүүлэгт бүрдүүлэх материал:

Урт хугацааны виз болон 90 хоногоос дээш хугацааны виз хүсэгчид нь урьдчилж Япон улсын Хууль зүйн яамны зөвшөөрлийн хуудас /在留資� �認定証明書 (Certificate of Eligibility)/-г зайлшгүй хүлээн авсан байх шаардлагатай. Энэ нь тухайн хүний японд удаан хугацаагаар оршин суух статус, хугацаа, зорилгыг баталгаажуулсан зөвшөөрлийн хуудас байна.

Урт хугацааны визийн төрөлд доорхи төрөлүүд орно:
а. оюутны виз /их дээд сургууль, судлаач оюутан, дунд сургууль, эрдэм шинжилгээний ажил/
б. гэр бүлийн виз /япон улсад сурч, ажиллаж амьдарч байгаа хүний гэр бүлийн хүн цуг амьдрах виз/
в. соёлын ажиллагаа /төрөл бүрийн урт хугацааны соёлын ажиллагаа/
г. япон хүнтэй гэр бүл болсон гэр бүлийн виз
д. дадлага хийх виз

Урт хугацааны виз мэдүүлэгчийн бүрдүүлэх материал:


Гадаад паспорт /хугацаа нь хүчинтэй байх/
Визийн мэдүүлгийн хуудас / Англи болон Япон хэлээр бөглөх/
Мэдүүлгийн хуудсыг Японы ЭСЯ-ны виз олгох хэсэг, ЭСЯ-ны гадаа харуулын албанаас авч болох бөгөөд эсвэл энэ вэб хуудаснаас татаж авч болно./
Цээж зураг 1 хувь /4.5*4.5 мм хэмжээтэй, цагаан фоннтой, эгц урагшаа харсан зураг байх ба виз мэдүүлгийн хуудсанд наасан байх/
Урт хугацаагаар оршин суух Хууль зүйн яамны зөвшөөрлийн хуудас /在留資� �認定証明書/-н эх хувь
Япон талаас ирүүлсэн бусад бичиг баримт
 Визийн мэдүүлэг хүлээн авах цагийн хуваарь:
Даваа – Баасан гараг
   Өдөр бүр 9:30 - 12:00 цаг хүртэл
   Бямба, Нямд амрана.
Холбогдох хаяг:
Япон Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яам, Консулын хэлтэс
Утас+976-11-320777
Факс+976-11-313332No comments:

Post a Comment