Wednesday, December 9, 2009

"БРИК-ийн 4 орон" эдийн засгийн хямралаас тэрүүлж гарах хүчин чадал

Бразил, Орос, Хятад, Энэтхэг 4 орны удирдагчдын уулзалт 16-нд ОХУ-ын Екатеринбургт болно. Тухайн үед шинээр хөгжиж байгаа эдийн засгийн 4 цогцын удирдагчид дэлхийн эдийн засгийн одоогийн байдал болон олон улсын бусад асуудлыг авч хэлэлцэнэ. ОХУ-ын холбогдох мэргэжилтэн, одоогийн эдийн засгийн байдалд, "БРИК-ийн 4 орон" эдийн засаг хөгжсөн гол цогцоос бүр эрт эдийн засгийн хямралаас гарах найдлагатай байна гэж үзэж байна.

Өнөөгийн дэлхийн хөгжсөн эдийн засгийн гол цогц эдийн засгийн бууралтад орсон байдалд, "БРИК-ийн 4 орн" -ы эдийн засгийн хөгжлийн байдал эрмэлзэл төрүүлж байна. ОХУ-ын Ерөнхий сайдын орлогч Сергей Иванов 6-р сарын эхээр хэлэхдээ: "БРИК-ийн 4 орн"-ы эдийн засгийн хөгжлийн хандлага хүчтэй байгаа. Өнөөгийн эдийн засгийн хямралаас эдгээр орнууд тэрүүлэн гарна гэдэгт итгэх ёстой юм гэжээ. Оросын шилжилтийн үеийн эдийн засгийн судалгааны газрын мэргэжилтэн Лев фрейнкман энэх үзлийг сайшааж байна

No comments:

Post a Comment