Wednesday, December 9, 2009

Амьдралын үүсэл4

Дэлхий дээр амьдрал үүсэн эхлэж байхад амьд бүхнийг хөнөөдөг хэт ягаан туяа, нарны хүчтэй цацраг эрчимтэй байлаа. Иймээс ч амьдрал анхандаа зөвхөн далайд л байх боломжтой байлаа. Гэрэл нийлэгжил буюу ногоон ургамал хөгжихийн хэрээр агаарт чөлөөт хүчил хуримталж, түүний зарим хэсэг нь хэт ягаан туяа ионжсон цацрагийг шингээдэг озон хөшиг болон тогтов. Ийнхүү газар дээр амьдрал байх нөхцөл бүрджээ.

No comments:

Post a Comment