Wednesday, December 9, 2009

Амьдралын үүсэл12

Үлэмж молекулт бодис зарим нөхцөлд электролитийн оролцоотой тунадас байдлаар биш харин илүү өтгөн уусмал байдлаар их уусмал дотроо ялгарахыг коацерватын үзэгдэл гэдэг. Коацерватыг сэгсэрхэд жижиг дуслууд болон бутардаг коацерватын тусал гадаад байдлаараа амьд биеийн зарим шинжтэй төсөөтэйг А.И.Опарины судалгаа илрүүлжээ.А.И.Опарины үзэж байгаагаар бол коацерват дуслууд хоорондоо амьдралын төлөө тэмцэлтэй ойролцоо үйлдэлд орж орчиндоо илүү зохицсон, илүү бат тогтвортой дусал бүрэн бүтэн үлддэг байна. Амьдралын үүслийн гуравдахь алхам нь:

No comments:

Post a Comment